NEXT24
Strona główna   KABARETY | SERIALE | FILMY | MUZZIK | GRY ONLINE | LOTTO | POGODA | FORUM | WYSZUKIWARKA | ZAŁÓŻ KONTO
INFO
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Zobacz także: Cookies | FAQ | Polityka prywatności


1. Akceptacja Warunków Korzystania z serwisu

Za każdym razem, gdy używasz lub uzyskujesz dostęp do serwisu NEXT24.PL wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków korzystania z serwisu. Dotyczy to również poprawek dotyczących Warunków zarówno w wypadku poinformowania Cię o tym lub nie. Dodatkowo, jeśli używasz konkretnej usługi lub całego serwisu podlegasz zasadom lub wytycznym dotyczącym tych usług i są one załącznikiem do niniejszych Warunków korzystania z serwisu. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, która jest również załącznikiem do Warunków korzystania z serwisu.


2. Nasz serwis

NEXT24.PL i usługi oferowane Tobie w jego ramach są dostępne na bazie "TAK JAK JEST". Zgadzasz się, że właściciele tego serwisu mają wyłączne prawo i w każdej chwili, bez żadnej informacji czy zobowiązań wobec Ciebie, mogą modyfikować zawartość serwisu, zaprzestać jego rozwijania, zaprzestać oferowania jego usług, skasować dane udostępnione przez Ciebie, jakkolwiek tymczasowo lub na stałe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.


3. Twoja odpowiedzialność i zobowiązania wynikające z rejestracji

Aby móc korzystać z większej części naszego serwisu nie musisz dokonywać procesu rejestracji.
Pewne interakcje wymagają jednak zarejestrowania się i założenia konta w naszym serwisie. Twoja rejestracja jest równoznaczna z dobrowolnym udostępniem wymaganych informacji oraz wyrażeniem zgody na  Warunki korzystania z serwisu wraz z załącznikami.


4. Polityka prywatności

Dane rejestracyjne i inne osobowo identyfikowalne informacje, które możemy gromadzić podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.


5. Rejestracja i hasło

Jesteś osobiście odpowiedzialny za poufność przechowywania Twojego hasła dostępu do Twojego konta i za każde użycie serwisu z wykorzystaniem Twojego konta i/lub nazwy użytkownika jakkolwiek autoryzowanych przez Ciebie jak i nie. Zgadzasz się powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym przez Ciebie użyciu Twojego konta użytkownika, nazwy użytkownika czy hasła.
Ponieważ wielu użytkowników używa tego samego hasła na wielu stronach internetowych, dlatego dla Twojego bezpieczeństwa w naszym serwisie Twoje hasło jest zakodowane, stąd też przypomnienie Twojego hasła polega na przesłaniu na Twój adres e-mail używany w naszym serwisie linka pozwalającego na wygenertowanie nowego hasła dostępu (nie jest możliwe przesłanie aktualnie używanego w naszym serwisie hasła Użytkownika).


6. Zawartość serwisu.

Zgadzasz się, że wszystkie informacje lub dane dowolnego typu, czy to tekstowe, oprogramowanie, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafika, filmy lub inne materiały (zwane dalej jako "Zawartość"), publicznie lub prywatnie udostępnione są udostępniane na odpowiedzialność osoby, której konto Użytkownika zostało wykorzystane do udostępnienia tych danych. Zgadzasz się, że nasza strona może wyświetlać Zawartość, która może być dla Ciebie nieodpowiednia lub obraźliwa. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Ciebie za żadną Zawartość, która może pojawić się w naszym serwisie ani za żadne błędy lub zaniedbania.
Wyrażasz zgodę bez żadnych wyjątków, że używając naszego serwisu WWW lub dowolnej usługi, którą on udostępnia nie będziesz:
a) udostępniał żadnej Zawartości lub wykonywał czynności, będących niezgodnymi z prawem, nielegalnymi, szkodliwymi, obelżywymi, wulgarnymi, zniesławiającymi, ośmieszającymi, obscenicznymi, agresywnymi, kwestionowalnymi, pornograficznymi, groźbami, zamierzeniu mającej zaszkodzić działaniu tego serwisu WWW lub którejś z oferowanych usług, zainfekowanej wirusami lub innymi niszczącymi lub inwazyjnymi programami, zachęcania do działalności cywilnej lub kryminalnej prowadzącej do łamania prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego;
b) podszywania się lub fałszywego reprezentowania powiązań z jakąkolwiek osobą lub grupą osób czy organizacją, lub fałszerstw lub innych nadużyć prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia jakiejkolwiek Zawartości udostępnianej przez Ciebie;
c) zbierania lub wyszukiwania informacji i danych o innych użytkownikach tego serwisu;
d) udostępniania lub używania tego serwisu i jakiejkolwiek jego zawartości lub usług w jakimkolwiek komercyjnym lub innym celu, który będzie skutkował rozsyłaniem niechcianej poczty, spamu, "łańcuszków szczęścia", piramid lub innych form nieautoryzowanej reklamy bez naszej uprzedniej zgody na piśmie (na taką zgodę i tak nie można liczyć);
e) udostępniania jakiejkolwiek zawartości, która może prowadzić do cywilnej lub kryminalnej działalności lub może być przyczyną lub sama w sobie łamaniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego włączając w to, a nie ograniczając tylko do tego praw autorskich, patentowych, do znaków handlowych czy tajemnic handlowych.


7. Zgłaszanie Zawartości do tego serwisu

Poprzez udostępnianie jakiejkolwiek Zawartości w naszym serwisie:
a) zgadzasz się i udzielasz nam nieograniczonego prawa do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, rozpowszechniania, wykonywania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia całości lub części zawartości udostępnionej przez Ciebie (dotyczy to dowolnej formy, mediów i technologii znanych obecnie i dostępnych w przyszłości);
b) gwarantujesz i potwierdzasz, że zamieszczając w naszym serwisie jakikolwiek materiał posiadasz względem niego wszelkie prawa - legalne, moralne i itp., które mogą być konieczne m.in. do udzielenia nam praw wymienionych w punkcie 7a;
c) potwierdzasz i godzisz się, że mamy prawo (ale nie obowiązek) i pełną swobodę odrzucenia publikacji Zawartości lub usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnej Zawartości, którą udostępniasz, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny zarówno informując jak i nie informując Cię wcześniej.


8. Usługi firm lub osób trzecich

Dobra i usługi oferowane przez firmy lub osoby trzecie mogą być reklamowane i/lub udostępniane w naszym serwisie. Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania dóbr i usług trzecich są unormowane odpowiednimi warunkami używania, licencjami i polityką prywatności odpowiednią dla firm lub osób trzecich, które udostępniają usługi lub dobra w naszym serwisie.
Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, nawiązane za pośrednictwem naszego serwisu.


9. Odszkodowania

Zgadzasz się zabezpieczyć i nie domagać się od nas, naszych partnerów i współpracowników, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców i innych powiązanych z naszym serwisem osób czy firm, jakichkolwiek żądań czy odszkodowań włączając w to opłaty za niezależnych adwokatów, które mogą być poniesione przez jakiekolwiek strony trzecie, które są pokrzywdzone wskutek Twojego działania lub powiązań z naszym serwisem WWW lub usługami, Zawartością którą udostępniasz lub pogwałceniem Warunków Korzystania z serwisu lub jakichkolwiek innych pogwałceń praw innej osoby lub organizacji.


10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE UŻYWANIE PRZEZ CIEBIE TEGO SERWISU WWW LUB JAKIEJKOLWIEK USŁUGI UDOSTĘPNIANEJ TUTAJ ("USŁUGA") JEST MOŻLIWE I UDOSTĘPNIANE TOBIE NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. JEST UDOSTĘPNIANE W FORMIE "TAK JAK JEST" A MY KATEGORYCZNIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK TYPU, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC TYLKO DO TEGO, GWARANCJE JAKOŚCI, PEWNOŚCI DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, I NIENARUSZALNOŚCI.
NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, ŻE JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO SERWISU BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ NIEPRZERWANIE, BEZBŁĘDNIE, WOLNA OD WIRUSÓW, PRZEZ OKREŚLONY CZAS, BEZPIECZNIE, PEWNIE, ODPOWIEDNIO, JAKIEJKOLWIEK JAKOŚCI ANI ŻE ŻADNA ZAWARTOŚĆ JEST BEZPIECZNA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE MY, CZY KTÓRYKOLWIEK UCZESTNIK SERWISU UDOSTĘPNIAJĄC INFORMACJE I PORADY, KTÓRE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ TYLKO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ JAKIEGOKOLWIEK TYPU.


11. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

BEZWARUNKOWO ROZUMIESZ I GODZISZ SIĘ, ŻE NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UMYŚLNE, PRZYPADKOWE LUB INNE STRATY, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, STRATY FINANSOWE, UTRATĘ SPODZIEWANYCH KORZYŚCI, DANYCH, INFORMACJI GOSPODARCZYCH (NAWET JEŚLI BYLIBYŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT), BĘDĄCE WYNIKIEM:
I. UŻYWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA NASZEGO SERWISU,
II. KOSZTÓW UZYSKANIA ZASTĘPCZYCH DÓBR I/LUB USŁUG,
III. NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB MODYFIKACJI DANYCH TWOJEJ TRANSMISJI,
IV. DZIAŁANIA LUB WPŁYWU NA SERWIS OSOBY TRZECIEJ LUB FIRMY, LUB
V. JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY DOTYCZĄCEJ NASZEGO SERWISU.


12. Nasze prawa

Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego, przysługują nam wszystkie prawa autorskie do wszystkich znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych dóbr niematerialnych, które udostępniamy w naszym serwisie, jego zawartości i dóbr oraz usług, które mogą być udostępniane. Nie przekazujemy Tobie bezpośrednio lub pośrednio żadnych praw wskutek oferowania Tobie naszego serwisu i jego usług. Nie masz również żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania naszego serwisu lub naszych usług bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony. Nasze Oprogramowanie udostępniane w ramach naszego serwisu oferowane jest wraz z licencją, która zawarta jest w samym Oprogramowaniu i która ma zastosowanie w stosunku do pobieranego Oprogramowania. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.


13. Zgłoszenie naruszenia własności

Jeśli zauważysz, że Twoja własność została w jakiś sposób wykorzystana w naszym serwisie bez Twojej wiedzy i zgody naruszając twoje prawa autorskie lub własność intelektualną, powiadom nas o tym niezwłocznie, a taka Zawartość (po odpowiedniej weryfikacji Twoich praw) zostanie natychmiast usunięta. Możesz skontaktować się z nami w tej sprawie pisząc do nas.


14. Wybór prawa właściwego, miejsca rozstrzygania sporów oraz odesłanie

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania z serwisu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla naszej siedziby. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z serwisu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


15. Pozostałe Informacje

Serwis opiera się na pracy wolontariuszy.
Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się z tym, że "Warunki korzystania z serwisu" wraz z załącznikami mogą ulec zmianie w każdej chwili, bez konieczności informowania Cię o tym fakcie.
 

NEXT24
Kabarety
Seriale
Filmy
Gry online
Muzzik
Lotto
Pogoda

O NAS
FAQ
Kontakt
Polityka prywatności
Warunki korzystania z serwisu
Zapraszamy do współpracy!
Statystyki | NEXTOWICZE
POLECAMY
HELLOS
eBilet
Katalog Rysunki
Katalog Skocz
LinkMe
Telemagazyn
ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
Kab. Ani Mru Mru
Kab. Członek Polski
Kab. Hrabi
Kab. Klika
Kab. Łowcy. B
Kab. Młodych Panów

NEXT24


© 2004 - 2018 AZ-GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.